Kur'an-ı Kerim Meali
SÛRELER

A‘LÂ Sûresi


1,2. (Resûlüm!) A‘lâ (pek yüce olan) Rabbinin ismini (سُبْحاَنَ رَبِّيَ اْلاَعْليٰ ‘Pek yüce olan Rabbim münezzehtir’ diyerek) tesbîh et! O ki, (herşeyi) yaratıp (ardından) düzene koydu.

3. Hem O ki, (herşeyin maslahatına uygun olanı) takdîr etti de (ona, o takdîr ettiği şeye giden bir) yol gösterdi.

4,5. Ve O ki, yeşillikleri çıkardı, sonra da onu kapkara bir süprüntü hâline getirdi.

6. Sana (Kur’ân’ı) okutacağız, artık unutmayacaksın!

7. Ancak (eğer isterse) Allah’ın (unutmanı) dilediği müstesnâ. Şübhesiz ki O, açık olanı da bilir, gizleneni de.

8,9,10. Ve seni en kolay olana (İslâm dînine) muvaffak kılacağız. O hâlde eğer nasîhat fayda verirse, (artık onlara) nasîhat et! (Allah’dan) korkan nasîhat alacaktır.

11. En bedbaht olan da, ondan kaçınacaktır.

12. O (bedbaht) ki, en büyük ateşe girecektir!

13. Sonra orada ne ölecek, ne de yaşayacak!

14,15. (Günahlardan) temizlenen kimse, gerçekten kurtuluşa ermiştir! Rabbisinin ismini zikredip, namaz kılan da!

16,17. Fakat (siz) dünya hayâtını üstün tutarsınız! Hâlbuki âhiret daha hayırlı ve daha devamlıdır!

18,19. Şübhesiz bu (anlatılanlar) elbet ilk sahîfelerde, İbrâhîm’in ve Mûsâ’nın sahîfelerinde (de) vardır.

ĞĀŞİYE Sûresi


1,2. (Ey Resûlüm!) Ğāşiye’nin (dehşetiyle insanları kaplayıcı olan kıyâmet ânının) haberi sana geldi mi? Birtakım yüzler vardır ki o gün zelildir!

3,4,5. (Meşakkat içinde) çalışmış, yorgun! Kızgın bir ateşe girer! Son derece sıcak bir kaynaktan içirilir!

6,7. Onlar için kuru bir dikenden başka bir yiyecek yoktur! (O) ne besler, ne de açlıktan yana fayda verir!

8,9,10,11. O gün öyle yüzler (de) vardır ki ni‘met içinde (olmakla güzel)dir! (Dünyadaki) çalışmalarından dolayı hoşnuddurlar! Yüksek bir Cennettedirler! Orada boş bir söz işitmezler!